Företagsmässan
Världsklass Danderyd

13:e året | Mörby Centrum | 19 april 2018 kl. 11.00–17.00 | Fri entré utan föranmälan

- Mässan förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling  
- Nya möjligheter för Utställare och medverkande
- Invigning av Olle Reichenberg Kommunstyrelsens ordförande
- Program med presentationer och underhållning  
- After Work-Mingel med tilltugg 

Guldpartner
Besök partner
Guldpartner
Besök partner
Guldpartner
Besök partner
Silverpartner
Besök partner

Program

11:00 – Mässan öppnar
11:05 – Mässansarrangörer hälsar välkommen
11:15 – Information från våra partners
11:30 – Mässan invigs av Olle Reichenberg, Kommunstyrelsens ordförande
12:00 – Presentation av tävling för bästa utställare
16:30 – Bästa utställare Prisutdelning After Work – Mingel med tilltugg i mässområdet
17:00 – Mässan avslutas
19:00 – Butikerna stänger

Fakta om Mässan

Mässans syfte är att ge företagare möjlighet att träffa företagare och att marknadsföra sig och att ge unga entreprenörer under utbildning, UF möjlighet att träffa företagare.. Det är just mötet mellan människor som är själva förutsättningen för utveckling och inspiration. 

Vi är övertygade om att detta är en sanning både i det privata livet och i affärsvärlden. Det spontana mötet – chansen att träffas, lära känna varandra och umgås – är därför den ena grundförutsättningen för Mässan. Den andra är den lokala anknytningen. 

Ju mer företagare i Danderyd lär känna varandra, desto mer nytta kan de ha av varandra. 

Företagsmässan Världsklass Danderyd arrangeras av Företagarna Danderyd och Danderyds kommun.

Mässan har fått sitt namn av att Stockholmsregionen och Danderyd är en del av en globaliserad ekonomi. Vi står inför fantastiska möjligheter och snabba utmaningar. På andra sidan Östersjön vilar man inte på lagrarna. Vi konkurrerar inte längre med Örebro eller Karlstad. Stockholm konkurrerar numera med hela världen. Bara den som är bäst kommer att bli riktigt framgångsrik, sade Stockholms landshövding Per Unckel den 6 januari 2007 när han tillträtt. För att skapa ett ännu bättre klimat för företagande arbetar Danderyds kommun efter ett Näringslivsprogram som genom dialog med näringslivets aktörer skall stimulera näringslivet. 

Mässan började på Djursholms slott 2006. När paradvåningen blev för liten flyttade den till Danderydshallen 2009. 

2011 arrangeras den i Mörby centrum, då ett helt nytt grepp och har sedan dess varit i Danderyds Centrum.

Mässans arrangör

Skandinavien, Sverige och Stockholm befinner sig i frontlinjen i övergången till en ekonomi där människor är kreativa och där kreativiteten får utrymme. 

I Stockholmsregionen har vi kunskaperna, kompetensen, infrastrukturen, företagsamheten och den vilja till förändring som krävs. Danderyd, vår kommun, har den miljö och erkänt goda utbildning som krävs för dagens och morgondagens entreprenörer som får företag att växa och bli fler. 

Företagsmässan Världsklass Danderyd är sedan 2006 ett samprojekt mellan två drivande intressenter i Danderyds växande näringsliv.

Företagarna Danderyd, lokalförening till riksorganisationen Företagarna, är nu inne på sitt 23 verksamhetsår. Vi vill gärna bli fler medlemmar. Gå in på www.foretagarna.se/Danderyd eller kontakta Per Molin, medlemsansvarig. per.molin@brinken.se 

Danderyds Kommun med sitt fokus på att vara en företagarvänlig kommun har Danderyd närmare 3000 företag. Vill du veta mer gå in på www.danderyd.se eller kontakta Marcus Nybom, Näringslivsstrateg. marcus.nybom@danderyd.se

Guldpartner

Som guldpartner bidrar du med ett starkt engagemang för ett så bra företagsklimat som möjligt i Danderyd och med ekonomiskt sponsorskap som gör mässan möjlig. Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats. Välkommen som guldpartner!

Silverpartner

Som silverpartner bidrar du med ett starkt engagemang för ett så bra företagsklimat som möjligt i Danderyd och med ekonomiskt sponsorskap som gör mässan möjlig. Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats.  Välkommen som silverpartner!

Utställare

Dra nytta av detta erbjudande att profilera ditt företag, knyta nya affärskontakter med företagare och kommunens företrädare samt bjuda nuvarande och tilltänkta kunder på en givande upplevelse! Mässa i Mörby centrum förenar Handelsplats, Näringsliv och Utveckling på en ny plats. Här kan vi kraftsamla tillsammans. Det kommer att bli en utmaning för alla. Välkommen som utställare!

Välkommen som partner / utställare 2018

Utställare 2018

NamnFöretag
Name01Company01

Kontakt

Företagsmässan Världsklass Danderyd
c/o Företagarna Danderyd, Box 24, 182 05 Djursholm 

Projektledare
Peter Markborn (PMAC AB), peter[at]markborn.com, 070-4534619
Per Molin (Brinken Management AB), per.molin[at]brinken.se, 070-567 39 95 

Ekonomi
Jan-Åke Danielsson, jada[at]romaresurs.se, 0708-239502

Danderyds kommun
Marcus Nybom, Näringslivsstrateg, marcus.nybom[at]danderyd.se, 08-568 916 72